Để bảo vệ nguồn chính một các an toán và toàn diện thì Sices đã cho ra phụ kiện rơ le bảo vệ nguồn Sices MP250. Rơ le bảo vệ nguồn được sử dụng để cung cấp thêm các biện pháp bảo vệ nguồn tối ưu nhất hiện nay. Sices MP250 được nghiên cứu MP250 như thiết bị bảo vệ nguồn điện để mở rộng các chức năng và bảo vệ đã có trong bộ điều khiển bộ phát điện nâng cao hiệu suất của chúng.

Mặt sau rơ le bảo vệ nguồn MP250

Các chức năng bảo vệ của rơ le bảo vệ nguồn TTTT Sices MP250:

Rơ le bảo vệ điện áp.

Rơ le bảo vệ chạm đất.

Rơ le bảo vệ tần số.

Rơ le bảo vệ so lệch.

Rơ le bảo vệ pha.


Rơ le bảo vệ điện áp thấp & cao trong Sices MP250

 • Rơ le bảo vệ điện áp thấp (27): Là rơ le chịu trách nhiệm chính bảo vệ khi điện áp của nguồn giảm xuống thấp quá mức cho phép sẽ đưa ra hành động bảo vệ hệ thống, nhờ vậy giúp hệ thống ổn định và an toàn hơn trong lúc sử dụng. Được chia ra làm 5 giai đoạn bảo vệ giúp bảo vệ nguồn tốt hơn cho hệ thống.
 • Thời gian tuỳ thuộc vào điện áp (27+): Có chức năng điều chỉnh thời gian thực hiện hành động khi xảy ra sự cố về điện áp thấp trên hệ thống. Được bảo vệ theo 1 giai đoạn.
 • Rơ le bảo vệ điện áp cáo (59): Là rơ le chịu trách nhiệm chính bảo vệ khi điện áp của nguồn tăng lên cao quá mức cho phép sẽ đưa ra hành động bảo vệ hệ thống, nhờ vậy giúp hệ thống ổn định và an toàn hơn trong lúc sử dụng. Được chia ra làm 5 giai đoạn bảo vệ giúp bảo vệ nguồn tốt hơn cho hệ thống.
 • Rơ le bảo vệ quá điện áp theo thứ tự không lớn nhất Sices MP250 (59V): Là rơ le chịu trách nhiệm chính bảo vệ khi điện áp theo thứ tự không lớn nhất sẽ đưa ra hành động bảo vệ hệ thống, nhờ vậy giúp hệ thống ổn định và an toàn hơn trong lúc sử dụng. Được bảo vệ theo 1 giai đoạn.
 • Rơ le bảo vệ điện áp âm cực đại (51-): Là rơ le chịu trách nhiệm chính bảo vệ khi điện áp âm cực đại sẽ đưa ra hành động bảo vệ hệ thống, nhờ vậy giúp hệ thống ổn định và an toàn hơn trong lúc sử dụng. Được bảo vệ theo 1 giai đoạn.

Tham khảo: Thông số kỹ thuật Sices MP250

Tham khảo: Chức năng rơ le bảo vệ


Rơ le bảo vệ chạm đất của Sices MP250

 • Rơ le bảo vệ chạm đất (64): Là rơ le chịu trách nhiệm chính bảo vệ khi dây điện chạm đất sẽ đưa ra hành động bảo vệ nguồn an toàn và tính ổn định của hệ thống.

Rơ le bảo vệ tần số có trong Sices MP250

 • Rơ le bảo vệ quá tần số có trong rơ le Sices MP250 (81O): Là rơ le chịu trách nhiệm chính bảo vệ tần số nguồn khi tăng lên quá mức cho phép sẽ đưa ra hành động để bảo vệ hệ thống. Được chia ra làm 2 giai đoạn bảo vệ giúp bảo vệ tốt hơn cho hệ thống.
 • Rơ le bảo vệ quá tần số (81U): Là rơ le chịu trách nhiệm chính bảo vệ tần số nguồn khi giảm xuống quá mức cho phép sẽ đưa ra hành động để bảo vệ hệ thống. Được chia ra làm 2 giai đoạn bảo vệ giúp bảo vệ nguồn tốt hơn cho hệ thống.

Rơ le bảo vệ nguồn so lệch của Sices MP250

 • Rơ le bảo vệ nguồn lệch pha (78): Là rơ le chịu trách nhiệm chính bảo vệ so lệch các pha cho hệ thống và bảo vệ mất cân bằng điện áp giữa pha sẽ đưa ra hành động để bảo vệ hệ thống.
 • Rơ le bảo vệ nguồn so lệch (87G): Là rơ le chịu trách nhiệm chính bảo vệ so lệch cho động cơ để tránh gây ảnh hưởng đến hệ thống. Được chia ra làm 3 giai đoạn bảo vệ giúp bảo vệ nguồn tốt hơn cho hệ thống.

Rơ le bảo vệ pha trong Sices MP250

 • Rơ le bảo vệ ngược pha và mất cân bằng dòng điện pha (46): Là rơ le chịu trách nhiệm chính bảo vệ ngược pha cho hệ thống và bảo vệ mất cân bằng dòng điện pha sẽ đưa ra hành động để bảo vệ hệ thống. Được bảo vệ theo 1 giai đoạn.
 • Rơ le bảo vệ ngược pha và mất cân bằng điện áp pha (47): Là rơ le chịu trách nhiệm chính bảo vệ ngược pha cho hệ thống và bảo vệ mất cân bằng điện áp pha sẽ đưa ra hành động để bảo vệ nguồn hệ thống. Được bảo vệ theo 1 giai đoạn.

Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết:

Công ty TNHH TTTT Global.

Địa chỉ: Landmark 4, Vinhomes Central Pank, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Website: https://ttttglobal.com

Điện thoại: 0286 2728334

Email: Info@ttttglobal.com

5/5 - (1 vote)
Please share, If its useful !!!
error: Content is protected !!