Rơ le bảo vệ máy phát điện đa chức năng Sices D-Pro được sử dụng để bảo vệ máy phát điện bổ sung trong các ứng dụng đòi hỏi khắt khe hơn, chẳng hạn như nhà máy điện trung áp hoặc cao thế, lắp đặt dầu khí. Tương ứng với các ứng dụng khác nhau mà Rơ le bảo vệ máy phát điện TTTT cũng được cài đặt khác nhau dựa trên nhu cầu của người sử dụng. Phụ kiện D-Pro là sản phẩm giúp tối ưu hoá khả năng bảo vệ với bộ điều khiển Sices.

Cài đặt thống số rơ le bảo vệ máy phát điện Sices D-Pro

Cài đặt Sices D-Pro

Khi sử dụng rơ le bảo vệ máy phát điện Sices D-Pro chúng ta cần cài đặt phần mềm BoardPrg4 để thiết lập thông số cho rơ le bảo vệ máy phát điện Sices D-Pro. BoardPrg4 là phần mềm hỗ trợ cài đặt các dòng sản phẩm của SICES. Download phần mềm cài đặt Sices

Sau khi cài đặt và khởi động phần mềm, chúng ta chọn vào thiết lập thông số cho Sices D-Pro.

Trong phần thiết lập thông số bộ điều khiển máy phát điện Sices D-Pro có rất nhiều thông số cần thiết lập, các thông số của rơ le bảo vệ máy phát điện chính gồm:

Hệ thống.

Bảo vệ.

Chức năng phụ.

Liên lạc.

Có thể xe buýt.

Hệ thống

Bảo vệ mật khẩu

Cấu hình mật khẩu:

  • Điền mật khẩu nhà sản xuất.
  • Điền mật khẩu hệ thống.
  • Điền mật khẩu người dùng.
  • Điền mật khẩu cho các lệnh bằng các cổng nối tiếp.

Máy phát điện

Chọn số pha của máy phát điện.

Điền điện áp định mức của máy phát điện (V).

Điền điện áp sơ cấp của máy phát điện (V).

Điền điện áp thứ cấp của máy phát điện (V).

Điền công suất định mức của máy phát điện (kW).

Chọn trung tính của máy phát điện có kết nối với bộ điều khiển không ?

Chọn ngưỡng đối với VLN.

Chọn loại điện áp đầu vào cho máy phát điện.

Tần số

Điền tần số (Hz).

Dòng điện

Điền dòng điện định mức cho máy phát điện (A).

Chọn bật bộ lọc trên phép đo hiện tại.

Điền dòng điện sơ cấp A (A).

Điền dòng điện thứ cấp A (A).

Chọn dòng điện hiện tại A.

Điền dòng điện sơ cấp B (A).

Điền dòng điện thứ cấp B (A).

Chọn dòng điện hiện tại B.

Chọn loại máy biến áp cho dòng điện phụ.

Dòng điện sơ cấp của dòng điện phụ (A).

Dòng điện thứ cấp của dòng điện phụ (A).

Chọn công dụng của dòng điện phụ.

Chọn kết nối cho dòng điện phụ.

Điền tỷ lệ hình xuyến cho dòng điện sơ cấp phụ (A).

Điền tỷ lệ hình xuyến cho dòng điện thứ cấp phụ (A).

Chọn công dụng của dòng điện hình xuyến.

Tham khảo: Tủ ATS

Tham khảo: Sơ đồ nguyên lý tủ ATS

Bảo vệ

Tắt các biện pháp bảo vệ

Chọn vô hiệu hóa bảo vệ – Cấp độ 1.

Chọn vô hiệu hóa bảo vệ – Cấp độ 2.

Chọn vô hiệu hóa bảo vệ – Cấp độ 3.

Chọn vô hiệu hóa bảo vệ – Cấp độ 4.

Chọn vô hiệu hóa bảo vệ – Cấp độ 5.

Chọn vô hiệu hóa bảo vệ – Cấp độ 6.

Chọn vô hiệu hóa bảo vệ – Cấp độ 7.

Chọn vô hiệu hóa bảo vệ – Cấp độ 8.

Các chức năng đầu ra cho các biện pháp bảo vệ

Chọn định cấu hình bảo vệ đầu ra – Mức 1.

Chọn định cấu hình bảo vệ đầu ra – Mức 2.

Chọn định cấu hình bảo vệ đầu ra – Mức 3.

Chọn định cấu hình bảo vệ đầu ra – Mức 4.

Chọn loại đầu ra 01.

Điền độ trễ cho đầu ra 01 (s).

Chọn loại đầu ra 02.

Điền độ trễ cho đầu ra 02 (s).

Chọn loại đầu ra 03.

Điền độ trễ cho đầu ra 03 (s).

Loại đầu ra 04.

Điền độ trễ cho đầu ra 04 (s).

Bảo vệ tần số

81U- Điền ngưỡng tần số tối thiểu (%).

81U- Điền độ trễ tần số nhỏ nhất (s).

81O- Điền ngưỡng tần số tối đa (%).

81O- Điền độ trễ tần số tối đa (s).

Bảo vệ điện áp

27- Điền ngưỡng điện áp nhỏ nhất (%).

27- Điền độ trễ điện áp nhỏ nhất (s).

59- Điền ngưỡng điện áp tối đa (%).

59- Điền điện áp trễ cực đại (s).

27T- Chọn bảo vệ thời gian.

27T- Điền ngưỡng điện áp nhỏ nhất – thời gian bảo vệ (%).

27T- Điền độ trễ điện áp nhỏ nhất – bảo vệ thời gian (s).

47- Chọn trình tự pha máy phát yêu cầu.

47- Điền độ trễ đối với trình tự pha máy phát yêu cầu (s).

59N- Điền ngưỡng điện áp dư lớn nhất (V).

59N- Điền độ trễ điện áp dư cực đại (s).

Bảo vệ dòng điện

51- Chọn đường cong của dòng điện cực đại.

51- Điền ngưỡng dòng điện tối đa (%).

51- Điền độ trễ dòng cực đại (s).

51N- Chọn đường cong của dòng điện phụ / trung tính cực đại.

51N- Điền ngưỡng phụ / trung tính tối đa (%).

51N- Điền độ trễ dòng phụ / trung tính tối đa (s).

51V- Chọn đường cong của điện áp hạn chế dòng điện cực đại.

51V- Điền giới hạn điện áp ngưỡng dòng điện tối đa (%).

51V- Điền độ trễ dòng điện tối đa Hạn chế điện áp (s).

50- Điền ngưỡng ngắn mạch (%).

50- Điền độ trễ ngắn mạch (s).

50N- Điền ngắn mạch ngưỡng trung tính dòng điện (%).

50N- Điền dòng điện trung tính ngắn mạch trễ (s).

50V- Điền ngắn mạch ngưỡng điện áp hạn chế (%).

50V- Điền ngắn mạch trễ điện áp hạn chế (s).

46- Điền ngưỡng I2 thứ tự âm (%).

46- Điền độ trễ thứ tự âm (s).

64- Điền ngưỡng sự cố đất hạn chế / Dòng điện vi sai tối đa (A).

64- Điền độ trễ sự cố chạm đất hạn chế / Dòng điện vi sai tối đa (s).

Bảo vệ cho dòng điện vi sai

Chọn bảo vệ 87G cho phép.

Điền ngưỡng chênh lệch dòng điện tối thiểu (%).

Điền ngưỡng dòng chênh lệch tối đa (%).

Điền ngưỡng phần thứ hai bắt đầu của dòng tải (%).

Điền hệ số góc – mặt cắt đầu tiên (K1) (%).

Điền hệ số góc – mặt cắt đầu tiên (K2) (%).

Điền độ trễ dòng điện vi sai tối đa (s).

Chọn cho phép đo trung bình (87G).

Bảo vệ công suất

32P- Điền ngưỡng công suất hoạt động tối đa (%).

32P- Điền độ trễ công suất hoạt động tối đa (s).

32Q-Điền ngưỡng công suất phản kháng cực đại (kVAr).

32Q-Điền độ trễ công suất phản kháng cực đại (s).

32RP- Điền ngưỡng đảo ngược công suất hoạt động (%).

32RP- Điền độ trễ ngưỡng đảo ngược công suất hoạt động (s).

32RQ / 40- Điền ngưỡng đảo ngược công suất phản kháng / Mất hưng phấn (kVAr).

32RQ / 40- Điền độ trễ đảo ngược công suất phản kháng / Mất hưng phấn (s).

Bảo vệ pin

Điền ngưỡng điện áp thấp của pin (%).

Điền độ trễ điện áp pin thấp (s).

Điền ngưỡng điện áp cao của pin (%).

Điền độ trễ điện áp pin cao (s).

Chức năng phụ

Thiết bị

Ngày và giờ:

  • Chọn thời gian ánh sáng ban ngày.
  • Chọn múi giờ.

Còi:

  • Điền thời gian còi (s).
  • Tuỳ chọn bàn phím.

Nhật ký lịch sử

Chọn khoảng thời gian nhật ký (s).

Điền khoảng thời gian khi kích hoạt ghi nhật ký (s).

Điền vị trí sự kiện trong kho lưu trữ trước khi kích hoạt (%).

Chọn bật các biện pháp bảo vệ để kích hoạt trước.

Liên lạc

Cổng nối tiếp 1

Điền địa chỉ Modbus (1).

Chọn tốc độ truyền (1).

Chọn cài đặt (1).

Chọn thứ tự của các thanh ghi Modbus (1).

Cổng nối tiếp 2

Điền địa chỉ Modbus (2).

Chọn tốc độ truyền (2).

Chọn cài đặt (2).

Chọn thứ tự của các thanh ghi Modbus (2).

USB

Điền địa chỉ Modbus (USB).

Chọn thứ tự của các thanh ghi Modbus.

Ethernet

Điền tên miền.

Điền địa chỉ IP.

Điền mạng con.

Điền cổng mạng.

Điền cổng Modbus/ TCP (0=Modbus/ TCP bị tắt).

Điền cổng máy chủ web (0= Máy chủ NTP bị vô hiệu hoá).

Chọn thứ tự của các thanh ghi Modbus (Ethernet).

Điền cổng máy chủ NTP (0 = Máy chủ NTP bị vô hiệu hóa).

Điền địa chỉ máy chủ NTP (0 = Máy chủ NTP bị vô hiệu hóa).

Điền máy chủ DNS chính.

Điền máy chủ DNS phụ.

Điền cổng máy chủ DHCP (0 = Máy chủ DHCP bị vô hiệu hóa).

Điền địa chỉ máy chủ DHCP (0 = Máy chủ DHCP bị vô hiệu hóa).

Si.Mo.Ne

Chọn kích hoạt và gửi dữ liệu đến Si.Mo.Ne.

Chọn máy chủ Si.Mo.Ne chính – địa chỉ IP hoặc tên.

Điền cổng máy chủ Si.Mo.Ne chính.

Chọn máy chủ Si.Mo.Ne thứ cấp – Địa chỉ IP hoặc tên.

Điền cổng máy chủ Si.Mo.Ne phụ.

Điền khoảng thời gian gửi dữ liệu nếu động cơ đang chạy (s).

Điền khoảng thời gian gửi dữ liệu nếu động cơ dừng (s).

Keep Alive Network – Khoảng thời gian gửi dữ liệu (min).

Chọn sự kiện truyền thông.

Chọn loại điện áp của máy phát điện.

GPS

Điền tọa độ vĩnh viễn – Vĩ độ (ký hiệu: + = Bắc, – = Nam).

Điền tọa độ vĩnh viễn – Kinh độ (ký hiệu: + = Đông, – = Tây).

CANBUS

Điền địa chỉ thiết bị EXBUS.


Sơ đồ chân rơ le bảo vệ máy phát điện Sices D-Pro

Sices D-Pro có rất nhiều cổng kết nối với 8 cổng đầu vào kỹ thuật số, 4 cổng đầu ra kỹ thuật số, 7 đầu vào đo dòng điện cho máy biến dòng điện bên ngoài, 1 đầu vào đo dòng điện cho biến áp bên ngoài, 1 cảm biến điện áp ba pha bồn cực (L1-L2-L3-N), 1 đầu vào điện áp tối đa 100V cho bảo vệ 59N., 8 đèn LED báo hiệu, 1 cổng USB, 1 cổng nối tiếp RS232 Modbus RTU, 1 cổng nối tiếp RS485 Modbus RTU, 1 cổng Ethernet RJ45 Modbus TCP, 1 giao thức CANBUS.

JA: Cổng kết nối USB

JB: Chân cấp nguồn.

JC: AUX TOROID.

JD: AUX CT.

JE: Chân dòng điện.

JL: Chân đầu ra kỹ thuật số.

JM: Chân đầu vào kỹ thuật số có thể lập trình.

JN: CANBUS.

JO: Cổng kết nối RS485.

JP: Cổng kết nối RS232.

JQ: Cổng kết nối Ethernet.

Mạch sơ đồ chân SICES D-PRO


Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết về rơ le bảo vệ

Công ty TNHH TTTT Global.

Địa Chỉ: Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trang web:  https://ttttglobal.com/

Điện Thoại: 0286 2728334

Email: Info@ttttglobal.com


CHUYÊN MỤC: TÀI LIỆU SICES

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


 

5/5 (3 Reviews)
error: Content is protected !!