TTTT, TRUNG TÂM BẢO HÀNH & ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN MECC ALTE VIỆT NAM, CAMBODIA