các video phụ tùng củ phát điện mecc alte

BỘ ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP TỰ ĐỘNG - AVR MECC ALTE DSR (<400KVA)

Bộ điều chỉnh điện áp tự động - avr mecc alte der1 (>=400kva)