TTTT Global hiện có hướng dẫn sử dụng, cài đặt và tài liệu để sử dụng cho bộ điều khiển máy phát điện Sices các dòng ATSxxx/ DST46xx/ GCxxx/ MCxxx/ BTB200/ D-Monitor/Bộ điều khiển năng lượng mặt trời RNxxx/HSxxx.

Cài đặt thông số bộ điều khiển năng lượng mặt trời SICES RN200

Khi sử dụng bộ điều khiển năng lượng mặt trời SICES RN200 chúng ta cần cài đặt phần mềm BoardPrg4 để thiết lập thông số cho SICES RN200. BoardPrg4là phần mềm hỗ trợ cài đặt các dòng bộ điều khiển của SICES.

BoardPrg4 có trên trang chủ TTTT GLOBAL: BoardPrg4- SICES

Sau khi cài đặt và khởi động phần mềm, chúng ta chọn vào bộ điều khiển năng lượng mặt trời TTTT Sices RN200.

Trong phần thiết lập thông số bảng điều khiển năng lượng mặt trời SICES RN200 có rất nhiều thông số cần thiết lập, các thông số chính gồm:

 • Hệ thống.
 • Kết nối.
 • Bảo vệ.
 • Chức năng phụ trợ.
 • Liên lạc.
 • PMCB.

Màn hình chọn Sices EN200


Hệ thống bộ điều khiển năng lượng mặt trời

Mật khẩu bảo vệ

Cấu hình mật khẩu:

 • Điền mật khẩu cho cấp ‘trình tạo bảng điều khiển’.
 • Điền mật khẩu cho cấp ‘trình cài đặt’.
 • Điền mật khẩu cho cấp độ ‘người dùng’.

Thanh cái      

 • Chọn loại đầu vào cho điện áp thanh cái (1 pha/ 3 pha).
 • Chọn số pha của điện áp thanh cái (1-100/ 0-400 VDC).
 • Điền điện áp danh định của các thanh cái (VAC).
 • Điền máy biến điện áp thanh cái (phía sơ cấp) (VAC).
 • Điền máy biến điện áp thanh cái (phía thứ cấp) (VAC).
 • Chọn trung tính của các thanh cái có được kết nối với bộ điều khiển không (yes/ no).

Nguồn tái tạo

 • Chọn loại đầu vào cho điện áp nguồn tái tạo (1 pha/ 3 pha).
 • Chọn số pha của điện áp nguồn tái tạo (1-100/ 0-400 VDC).
 • Điền điện áp danh định của các nguồn tái tạo (VAC).
 • Điền máy biến điện áp nguồn tái tạo (phía sơ cấp) (VAC).
 • Điền máy biến điện áp nguồn tái tạo (phía thứ cấp) (VAC).
 • Chọn có phải trung tính của các nguồn tái tạo được kết nối với bộ điều khiển không (yes/ no).

Tần số

 • Điền tần số định mức ( Hz).

Dòng điện

 • Điền dòng điện định mức (A).
 • Chọn kết nối máy biến dòng (Trên nguồn tái tạo/ trên tải).
 • Điền máy biến dòng (phía sơ cấp) (A).
 • Điền máy biến dòng (phía thứ cấp) (A).
 • Chọn loại máy biến áp cho dòng điện phụ (Biến dòng/ hình xuyến).
 • Chọn kết nối cho dòng điện phụ (Trên nguồn tái tạo/ trên tải).
 • Điền dòng điện sơ cấp của C.T. hoặc tỷ lệ hình xuyến cho dòng điện phụ (A).
 • Điền dòng điện thứ cấp của C.T. hoặc hình xuyến cho dòng điện phụ (A).
 • Chọn công dụng của dòng điện phụ (Không sử dụng/ sử dụng chung/ sử dụng riêng/ đo công suất).
 • Điền giá trị hiệu chỉnh để tính toán công suất trên dòng phụ.

Tổng quan

 • Chọn có sử dụng RNCB (Không sử dụng/ được quản lý nội bộ/ được quản lý bên ngoài).
 • Điền độ trễ trước khi mở cuộn điện áp tối thiểu (RNCB) (s).

Kết nối bảng điều khiển năng lượng mặt trời

Cảm biến cho thanh cái           

 • Chọn loại cảm biến (Cảm biến bên trong/ cảm biến bên ngoài).
 • Điền độ trễ đối với các biện pháp (%).
 • Điền ngưỡng hiện diện điện áp (%).
 • Điền ngưỡng tần số thấp (%).
 • Điền ngưỡng tần số cao (%).
 • Chọn có áp dụng các ngưỡng cho điện áp pha (yes/ no).
 • Điền ngưỡng điện áp thấp (%).
 • Điền ngưỡng điện áp cao (%).
 • Điền ngưỡng mất cân bằng điện áp (%).
 • Chọn trình tự các giai đoạn bắt buộc (Ngược chiều kim đồng hồ/ thuận chiều kim đồng hồ/ không).
 • Chọn thời gian trì hoãn cho “trong khả năng chịu đựng” (s).
 • Chọn thời gian trì hoãn vì “vượt quá khả năng chịu đựng” (s).

Quản lý năng lượng hoạt động

 • Điền công suất tối thiểu cho máy phát điện (%).
 • Điền độ trễ công suất tối thiểu cho máy phát điện (%).
 • Điền độ trễ kích hoạt đối với giới hạn nguồn trên biến tần (s).
 • Điền độ trễ vô hiệu hóa do giới hạn nguồn trên biến tần (s).
 • Điền đoạn đường nối tải cho bộ biến tần (%)
 • Điền độ dự trữ quay cho chế độ đảo (%).
 • Điền độ dự trữ kéo sợi cho song song với lưới(%).

Quản lý công suất phản kháng             

 • Chọn chế độ quản lý công suất phản kháng.
 • Điền hệ số công suất của máy phát cho tải trễ.
 • Điền hệ số công suất đối với máy phát cho phụ tải hàng đầu.

Các thông số khác cho trình tự

 • Điền độ trễ kích hoạt đối với sự ức chế bắt đầu đối với biến tần (s).
 • Điền thời gian trì hoãn việc hủy kích hoạt đối với sự ức chế bắt đầu đối với biến tần (s).
 • Điền thời gian tối đa để khởi động biến tần (s).
 • Điền thời gian tối đa để dừng biến tần (s).
 • Chọn hành động khi có bộ phát điện với “GCB không mở” (Mở RNCB/ Ngăn chặn/ không).
 • Tùy chọn trình tự.

Biến tần cho các nguồn tái tạo

Tổng quan:

 • Chế độ thăm dò biến tần (Tiêu chuẩn/ phát tin).

Biến tần 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16.

 • Chọn loại biến tần.
 • Điền công suất hoạt động định mức (kW).
 • Điền công suất phản kháng định mức (kvar).
 • Chọn cổng giao tiếp.
 • Điền địa chỉ Modbus.
 • Điền địa chỉ IP hoặc tên DNS.
 • Điền cổng TCP.
 • Điền thời gian tối đa cho câu trả lời (mili giây).
 • Điền số lần thử tối đa cho mỗi tin nhắn.

Tham khảo:  Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời 30a

Tham khảo: Sơ đồ nguyên lý tủ ATS


Bảo vệ bộ điều khiển năng lượng mặt trời

Bảo vệ năng lượng tái tạo

Tổng quan:

 • Điền độ trễ đối với các biện pháp nguồn tái tạo (%).
 • Chọn cũng áp dụng các ngưỡng cho điện áp pha-trung tính (yes/ no).

Tấn số:

 • Điền ngưỡng tần số tối thiểu (81 <<) (%).
 • Điền độ trễ cho tần số tối thiểu (81 <<) (s).
 • Điền ngưỡng tần số thấp (81 <) (%).
 • Điền độ trễ cho tần số thấp (81 <) (s).
 • Điền ngưỡng tần số cao (81>) (%).
 • Điền độ trễ đối với tần số cao (81>) (s).
 • Điền ngưỡng tần số tối đa (81 >>) (%).
 • Điền độ trễ cho tần số tối đa (81 >>) (s).

Điện áp:

 • Điền ngưỡng cho điện áp tối thiểu (27 <<) (%).
 • Điền độ trễ đối với điện áp tối thiểu (27 <<) (s).
 • Điền ngưỡng điện áp thấp (27 <) (%).
 • Điền độ trễ đối với điện áp thấp (27 <) (s).
 • Điền ngưỡng cho điện áp cao (59>) (%).
 • Điền độ trễ đối với điện áp cao (59>) (s).
 • Điền ngưỡng cho điện áp tối đa (59 >>) (%).
 • Điền độ trễ đối với điện áp tối đa (59 >>) (s).
 • Điền ngưỡng mất cân bằng điện áp (47) (%).
 • Điền độ trễ khi mất cân bằng điện áp (47) (s).

Bảo vệ dòng điện:

 • Điền ngưỡng số 1 cho dòng điện tối đa (%).
 • Điền độ trễ # 1 cho dòng điện tối đa (s).
 • Chọn chế độ # 1 cho dòng điện tối đa.
 • Chọn hành động số 1 cho dòng điện tối đa.
 • Điền ngưỡng số 2 cho dòng điện tối đa (%).
 • Điền độ trễ # 2 cho dòng điện tối đa (s).
 • Chọn chế độ # 2 cho dòng điện tối đa.
 • Chọn hành động số 2 cho dòng điện tối đa.
 • Điền ngưỡng dòng phụ / trung tính tối đa (Aac).
 • Điền độ trễ dòng điện phụ / trung tính tối đa (s).

Bảo vệ điện áp cung cấp điện

 • Điền ngưỡng điện áp nguồn cung cấp thấp (%).
 • Điền nguồn điện thấp trễ điện áp (s).
 • Điền ngưỡng điện áp nguồn cao (%).
 • Điền nguồn điện cao độ trễ điện áp (s).

Các biện pháp bảo vệ khác

 • Điền thời gian trì hoãn cho nút khẩn cấp (s).

Chức năng phụ trợ bảng điều khiển năng lượng mặt trời

Lập kế hoạch

 • Lập kế hoạch thời gian làm việc:
 • Chọn lịch làm việc hàng tuần.
 • Điền giờ bắt đầu công việc.
 • Điền thời gian dừng làm việc.
 • Lập kế hoạch cho BẮT ĐẦU TỪ XA:
 • Chọn lịch BẮT ĐẦU TỪ XA hàng tuần.
 • Điền thời gian bắt đầu “BẮT ĐẦU TỪ XA”.
 • Điền thời gian dừng “BẮT ĐẦU TỪ XA”.

Nhật ký lịch sử      

 • Chọn sự kiện để ghi lại.
 • Điền khoảng thời gian đăng ký (biến tần trong nguồn cung cấp) (s).
 • Điền khoảng thời gian đăng ký (biến tần đã dừng) (s).

Thiết bị

 • Dữ liệu – thời gian:
 • Chọn bật/ tắt chế độ tiết kiệm thời gian ánh sáng ban ngày (yes/ no).
 • Điền độ lệch thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày (1 = 15 phút, 4 = 1 giờ).
 • Điền múi giờ x4 (-47 … + 48) (1 = 15 phút, 4 = 1 giờ).

Trưng bày

 • Điền thời gian trì hoãn trước khi tắt đèn (s).
 • Chọn quản lý đèn với biến tần trong nguồn cung cấp (bình thường/ luôn luôn).
 • Chọn các tùy chọn cho sơ đồ một dòng.
 • Chọn bàn phím / tùy chọn hiển thị.
 • Điền độ sáng của đèn LED.
 • Điền hồ sơ màn hình.

Còi

 • Điền thời lượng còi (s).

Nhiệt độ

 • Điền ngưỡng nhiệt độ bảng cao (oC)

Liên lạc bộ điều khiển năng lượng mặt trời

Cổng nối tiếp 1

 • Chọn cách sử dụng cổng nối tiếp (1).
 • Điền địa chỉ Modbus (1).
 • Điền tốc độ truyền (1) (Bps).
 • Chọn cài đặt (1).
 • Chọn thứ tự của các thanh ghi Modbus (1).
 • Điền độ trễ giữa các tin nhắn (1) (ms).

Cổng nối tiếp 2

 • Chọn cách sử dụng cổng nối tiếp (2).
 • Điền địa chỉ Modbus (2).
 • Điền tốc độ truyền (2) (Bps).
 • Chọn cài đặt (2).
 • Chọn thứ tự của các thanh ghi Modbus (2).
 • Điền độ trễ giữa các tin nhắn (2) (ms).

USB

 • Điền địa chỉ Modbus (USB).
 • Chọn thứ tự của các thanh ghi Modbus (USB).

Modem

 • Chọn sự kiện để cảnh báo.
 • Điền tên miền.
 • # 1 Số điện thoại.
 • # 1 Loại số điện thoại.
 • # 2 Số điện thoại.
 • # 2 Loại số điện thoại.
 • # 3 Số điện thoại.
 • # 3 Loại số điện thoại.
 • # 4 Số điện thoại.
 • # 4 Loại số điện thoại.
 • Chọn chế độ quay số.
 • Điền số vòng.
 • Điền số lượng tin nhắn SMS.
 • Điền số lượng cuộc gọi dữ liệu.

Ethernet

 • Điền địa chỉ IP.
 • Điền đặt nạ mạng con.
 • Điền cổng mạng.
 • Điền cổng Modbus / TCP (0 = Modbus / TCP bị tắt).
 • Điền cổng máy chủ web (0 = Máy chủ web bị vô hiệu hóa).
 • Điền cổng máy chủ NTP (0 = Máy chủ NTP bị vô hiệu hóa).
 • Điền địa chỉ máy chủ NTP (0 = Máy chủ NTP bị vô hiệu hóa).
 • Điền máy chủ DNS chính.
 • Điền máy chủ DNS phụ.
 • Điền địa chỉ máy chủ DHCP (0 = Máy chủ DHCP bị vô hiệu hóa).
 • Điền cổng máy chủ DHCP (0 = Máy chủ DHCP bị tắt).
 • Chọn thứ tự của các thanh ghi Modbus (Ethernet).

GPS

 • Điền tọa độ vĩnh viễn – Vĩ độ (ký hiệu: + = Bắc, – = Nam).
 • Điền tọa độ vĩnh viễn – Kinh độ (ký hiệu: + = Đông, – = Tây).

PMCB

 • Điện địa chỉ của kiểm soát viên cho PMCB.

Lắp đặt trên hệ thống của bảng điều khiển năng lượng mặt trời SICES RN200

 • JA: Cổng kết nối RS232.
 • JB: Nối đất.
 • JC: Cấp nguồn:
 • Chân 1: GND.
 • Chân 2: Nguồn dương.
 • JD: Chân 1-4: Đầu vào kỹ thuật số 1-4.
 • JE: Chân 1-6: Đầu vào hiện tại C.T.1-C.T.3.
 • JF: Chân 1-4: Điện áp nguồn máy phát điện.
 • JG: Chân 1-4: Điện áp nguồn tái tạo.
 • JH: Chân 1-6: Đầu ra kỹ thuật số.
 • JI: Chân 1-2: Đầu vào hiện tại C.T.4.
 • JJ: Chân 1-4: Đầu ra kỹ thuật số 15-16 và đầu vào analog 7.
 • JK: Chân 1-9: Đầu vào analog 3-6.
 • JL: Chân 1-8: Đầu vào kỹ thuật số 1-8.
 • JM: Cổng kết nối CANBUS 0.
 • JNA: Cổng USB A.
 • JNB: Cổng USB B.
 • JO: Chân 1-6: Đầu vào kỹ thuật số 14-18.
 • JP: Chân 1-6: Đầu vào kỹ thuật số 9-13.
 • JQ: Chân 1-5: Đầu ra kỹ thuật số 10-14.
 • JR: Chân 1-5: Đầu ra kỹ thuật số 5-9.
 • JS: Chân 1-3: Đầu ra tương tự 2.     
 • JT: Chân 1-3: Đầu ra tương tự 1.
 • JU: Chân 1-6: Đầu vào tương tự 1-2.
 • JW: Cổng kết nối RS485.
 • JX: Cổng kết nối CANBUS B.
 • JY: Cổng kết nối Ethernet

Vận hành bộ điều khiển năng lượng mặt trời SICES RN200

Bộ điều khiển Sices RN200 nguồn năng lượng tái tạo

Sau khi cài đặt thông số và lắp đặt trên máy phát việc tiếp theo là vận hành máy. Việc vận hành là bước cuối cùng đưa vào sử dụng. Các bước vận hành như sau:

 • Kiểm tra nước làm mát động cơ.
 • Kiểm tra dầu bôi trơn động cơ.
 • Bơm đều nhiên liệu cho động cơ.
 • Kiểm tra đầu nối ắc quy.
 • Kiểm tra lượng pin trên hệ thống.
 • Kiểm tra đầu vào nguồn tái tạo và nguồn máy phát điện.
 • Bật nguồn bộ điều khiển.

Khởi động bằng tay:

 • Bước 1: Chọn sang chế độ bằng tay.
 • Bước 2: Nhấn Start để khởi động hệ thống.
 • Bước 3: Kiểm tra các thông số hệ thống bằng các nút trên, xuống, trái, phải trên bộ điều khiển.
 • Bước 4: Kiểm tra lượng năng lượng đủ cung cấp cho tải không. Nếu không đủ thì bật RNCB để thêm nguồn năng lượng tái tạo để thêm năng lượng cho tải hoạt động.
 • Bước 5: Nếu lượng năng lượng đủ cung cấp chỏ tải thì bật CB tải để tải hoạt động.
 • Bước 6: Nếu muốn dừng thì tắt CB tải sau nó nhấn tắt RNCB rồi nhấn Stop.
 • Bước 7: Tắt nguồn bộ điều khiển.

Khởi động tự động:

 • Bước 1: Chọn sang chế độ Auto.
 • Bước 2: Kiểm tra các thông số hệ thống bằng các nút trên, xuống, trái, phải trên bộ điều khiển.
 • Bước 3: Bật CB tải để hoạt động. Hệ thống sẽ tự tính toán để bật/ tắt RNCB để vận hành tải đủ năng lượng, ổn định.
 • Bước 4: Nếu muốn dừng thì tắt CB tải sau nó nhấn tắt RNCB rồi nhấn Stop.
 • Bước 5: Tắt nguồn bộ điều khiển.

Ứng dụng của bộ điều khiển năng lượng mặt trời Sices RN200

Solar Hybrid Mecc Alte

Bảng điều khiển nguồn năng lượng mặt trời RN200 có thể sử dụng song song giữa các nguồn năng lượng tái tạo và nguồn máy phát điện để vận hành tải hoặc phát lên trên lưới điện, các loại năng lượng của nguồn năng lượng tái tạo thường là nguồn điện năng lượng mặt trời, năng lượng gió,… RN200 cho phép kiểm tra các thông số dòng điện, điện áp, công suất,…. trên hệ thống để kiểm soát hệ thống năng lượng tái tạo một cách dễ dàng hơn.

Ứng dụng của bộ điều khiển nguồn năng lượng tái tạo dùng trong các hệ thống năng lượng mặt trời và năng lượng gió để đồng bộ hòa máy phát điện và các nguồn tái tạo với nhau để sử dụng cho tải.

Hiện TTTT Global chúng tôi đang có Sices RN200 bao gồm có hướng dẫn sử dụng và tài liệu về sản phẩm. Liên hệ ngay TTTT Global của chúng tôi để tìm hiểu thêm về bộ điều khiển nguồn năng lượng tái tạo SICES RN200.


Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết:

Công ty TNHH TTTT Global.

Địa chỉ: Landmark 4, Vinhomes Central Pank, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trang web: https://ttttglobal.com

Điện thoại: 0286 2728334

Email: Info@ttttglobal.com


CHUYÊN MỤC: TÀI LIỆU SICES

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


 

5/5 (2 Reviews)
error: Content is protected !!