TTTT Global hiện có hướng dẫn sử dụng, cài đặt và tài liệu để sử dụng cho bộ điều khiển máy phát điện Sices các dòng ATSxxx/ DST46xx/ GCxxx/ MCxxx/ BTB200/ D-Monitor/ RNxxx/ Bộ điều khiển sạc HSxxx.

Cài đặt thông số bộ điều khiển sạc SICES HS315

Khi sử dụng bộ điều khiển sạc SICES HS315 chúng ta cần cài đặt phần mềm BoardPrg4 để thiết lập thông số cho SICES HS315. BoardPrg4là phần mềm hỗ trợ cài đặt các dòng bộ điều khiển của SICES.

BoardPrg4 có trên trang chủ TTTT GLOBAL: BoardPrg4- SICES

Sau khi cài đặt và khởi động phần mềm, chúng ta chọn vào thiết lập thông số cho bộ điều khiển sạc TTTT Sices HS315 .

Trong phần thiết lập thông số bộ điều khiển sạc SICES HS315 có rất nhiều thông số cần thiết lập, các thông số chính gồm:

 • Hệ thống.
 • Kết nối.
 • Bảo vệ.
 • Chức năng phụ trợ.
 • Liên lạc.
 • Có thể xe buýt.

Màn hình chọn Sices HS315


Hệ thống bộ điều khiển sạc

Mật khẩu bảo vệ 

 • Cấu hình mật khẩu:
 • Điền mật khẩu của nhà sản xuất.
 • Điền mật khẩu hệ thống.
 • Điền mật khẩu người dùng.
 • Điền mật khẩu cho các lệnh bằng các cổng nối tiếp.

Động cơ

 • Điền công suất định mức của động cơ.
 • Điền tốc độ định mức của động cơ khi tần số 50Hz.
 • Điền tốc độ định mức của động cơ khi tần số 60Hz.
 • Điền số răng của bánh xe đà.
 • Điền tỷ lệ Rpm / W.

Máy phát điện

 • Chọn có sử dụng bộ điều tốc để điều khiển điện áp máy phát không (yes/no).
 • Dòng điện định mức của máy phát điện (A).
 • Điền điện áp định mức (AC) của máy phát điện (V)
 • Điền điện áp của máy phát điện (phía sơ cấp) (V).
 • Điền điện áp của máy phát điện (phía thứ cấp) (V).

Nguồn phụ trợ

 • Điền diện áp định mức (AC) của nguồn phụ (V).
 • Điền điện áp nguồn phụ (phía sơ cấp) (V).
 • Điền điện áp nguồn phụ (phía thứ cấp) (V).

Tần số

 • Tần số định mức (Hz).

Dòng điện

Chọn loại cảm biến dòng điện.

 • Điền tỷ lệ (A / V) cho dòng điện 1.
 • Điền tỷ lệ (A / V) cho dòng điện 2.
 • Điền tỷ lệ (A / V) cho dòng điện 3.
 • Điền tỷ lệ (A / V) cho dòng điện 4.

Đầu vào / đầu ra

Cấu hình phần cứng:

 • Chọn chức năng cho thiết bị đầu cuối JG1.
 • Chọn chức năng cho thiết bị đầu cuối JG2.
 • Chọn chức năng cho thiết bị đầu cuối JG3.
 • Chọn chức năng cho thiết bị đầu cuối JG4.
 • Chọn chức năng cho thiết bị đầu cuối JH1.
 • Chọn chức năng cho thiết bị đầu cuối JH2.
 • Chọn chức năng cho thiết bị đầu cuối JH3.
 • Chọn chức năng cho thiết bị đầu cuối JH4.
 • Chọn chức năng cho thiết bị đầu cuối JU1.
 • Chênh lệch (+) cho đầu cuối JU1 (mV).
 • Điền chênh lệch (-) cho đầu cuối JU1 (mV).
 • Điền giá trị đạt được cho thiết bị đầu cuối JU1.
 • Chọn chức năng cho thiết bị đầu cuối JU2.
 • Điền chênh lệch (+) cho đầu cuối JU2 (mV).
 • Điền chênh lệch (-) cho đầu cuối JU2 (mV).
 • Điền giá trị đạt được cho thiết bị đầu cuối JU2.
 • Chọn chức năng cho thiết bị đầu cuối JU3.
 • Điền chênh lệch (+) cho đầu cuối JU3 (mV).
 • Điền chênh lệch (-) cho đầu cuối JU3 (mV).
 • Điền giá trị đạt được cho thiết bị đầu cuối JU3.
 • Chọn chức năng cho thiết bị đầu cuối JU4.
 • Điền chênh lệch (+) cho đầu cuối JU4 (mV).
 • Điền chênh lệch (-) cho đầu cuối JU4 (mV).
 • Điền giá trị đạt được cho thiết bị đầu cuối JU4.
 • Chọn chức năng cho thiết bị đầu cuối JQ.
 • Chọn chức năng cho đầu cuối JP (yes/no).

Pin lưu trữ

 • Điền điện áp định mức (VDC).
 • Điền giá trị bộ chuyển đổi DC / DC bên ngoài (sơ cấp) (VDC).
 • Điền giá trị bộ chuyển đổi DC / DC bên ngoài (thứ cấp) (VDC).
 • Điền công suất ở dòng phóng định mức (Ah).
 • Điền dòng phóng điện định mức (A).
 • Điền công suất ở dòng xả # 2 (Ah).
 • Điền giá trị xả hiện tại # 2 (A).
 • Điền hằng số của Peukert.
 • Chọn mô hình pin.
 • Tùy chọn giao tiếp cho pin.
 • Chọn số lượng pin.

Tham khảo: Bộ điều khiển Sices chính hãng

Tham khảo: Hòa đồng bộ máy phát điện


Kết nối bộ điều khiển sạc

Nguồn phụ

 • Điền độ trễ đối với các biện pháp nguồn phụ (%).
 • Điền ngưỡng tần số thấp của nguồn phụ (%).
 • Điền ngưỡng tần số cao của nguồn phụ (%).
 • Điền ngưỡng điện áp thấp của nguồn phụ (%).
 • Điền ngưỡng điện áp cao của nguồn phụ (%).
 • Điền thời gian độ chậm trễ hiện diện nguồn phụ (s).
 • Điền thời gian sự cố trễ nguồn phụ (s).

Thông số động cơ đang chạy

 • Điền ngưỡng động cơ dừng (vòng / phút) (%).
 • Điền ngưỡng khởi động động cơ (vòng / phút) (%).
 • Điền ngưỡng động cơ đã dừng (Vac) (%).
 • Điền ngưỡng khởi động động cơ (Vac) (%).
 • Điền ngưỡng động cơ đã dừng (Hz) (%).
 • Điền ngưỡng khởi động động cơ (Hz) (%).
 • Điền ngưỡng động cơ đã dừng (D +) (%).
 • Điền ngưỡng khởi động động cơ (D +) (%).
 • Chọn động cơ chạy từ tiếp điểm áp suất dầu (yes/ no).
 • Điền ngưỡng động cơ đã dừng (Vdc) (%).
 • Điền ngưỡng khởi động động cơ (Vdc) (%).

Thời gian cho động cơ

 • Điền khoảng thời gian của chu kỳ gia nhiệt sơ bộ (s).
 • Điền thời lượng của lệnh khởi động (s).
 • Điền số lần thử bắt đầu (s).
 • Độ trễ giữa các lần thử bắt đầu.
 • Điền khoảng thời gian của lệnh dừng (s).
 • Điền khoảng thời gian của chu kỳ dừng (s).
 • Điền thời gian chu kỳ làm mát (s) .
 • Điền nhiệt độ tối thiểu cho chu trình làm mát (oC).
 • Điền thời gian mặt nạ thời gian để bảo vệ động cơ (s).
 • Điền thời gian tối đa cho các điều kiện hoạt động (s).
 • Điền thời gian độ chậm trễ trước khi cung cấp (s).
 • Điền nhiệt độ nước làm mát định mức tối thiểu (oC).
 • Điền thời gian chu kỳ tốc độ không tải (s).
 • Điền thời gian độ trễ giữa các lệnh dừng và nhiên liệu (s).
 • Điền thời lượng của chu kỳ làm sạch (s).
 • Điền thời gian tối đa của chu kỳ bôi trơn trước (s).

Các thông số khác cho trình tự

 • Điền thời gian chậm trễ kích hoạt ức chế (s).
 • Điền thời gian trì hoãn hủy kích hoạt ức chế (s).
 • Điền thời gian giữ công tắc tơ (s).
 • Chọn bật/ tắt nguồn cung cấp máy phát điện trên TEST (yes/ no).
 • Chọn bật/ tắt cung cấp tải khi không mở được GCB (yes/ no)
 • Chọn bật/ tắt khởi động máy phát điện nếu pin bị ngắt kết nối (yes/ no)
 • Chọn mặt nạ để tắt cảnh báo “XCB chưa đóng”.
 • Tùy chọn trình tự.

Pin lưu trữ

Các thông số chính:

 • Điền số chu kỳ sạc tiêu chuẩn để thực hiện một chu kỳ sạc đầy.
 • Chọn chế độ giám sát tình trạng phí (chỉ điện áp/ chỉ năng lượng/ cả hai).
 • Điền bù điện áp do nhiệt độ (mV/°C).
 • Điền phí bù dòng điện do nhiệt độ (C/h°C).
 • Điền giới hạn xả thải (C).
 • Điền điện áp để phát hiện sự kết thúc của phóng điện (%).
 • Điền thời gian trì hoãn trước khi bắt đầu bộ phát điện (s).
 • Điền cửa sổ đấu điện áp (%).
 • Điền thời lượng tối đa để khớp điện áp (s).
 • Điền Ramp cho quy định hiện hành (%/s).
 • Điền đạt được cho vòng lặp quy định hiện tại.
 • Điền hệ số tích hợp cho vòng lặp quy định hiện tại (1/s).
 • Điền ramp để điều chỉnh điện áp (%/s).
 • Điền độ tăng cho vòng điều chỉnh điện áp.
 • Điền hệ số tích phân cho vòng điều chỉnh điện áp (1/s)
 • Chọn lại bộ điều chỉnh điện áp / tốc độ (Quy định bình thường/ quy định ngược).
 • Điền giá trị nhỏ nhất cho bộ điều chỉnh điện áp / tốc độ.
 • Điền giá trị lớn nhất cho bộ điều chỉnh điện áp / tốc độ.
 • Điền quy chế bù trừ.

Sạc đầy:

 • Điền sạc (đầy) hiện tại ở chế độ BULK (C/h).
 • Điền điện áp cuối sạc (đầy) cho chế độ BULK (%).
 • Điền kết thúc sạc (đầy) hiện tại cho chế độ ABSORBTION (C/h).
 • Điền thời lượng sạc tối đa (đầy đủ) ở chế độ ABSORBTION (h).
 • Điền sạc (đầy) điện áp ở chế độ FLOAT (%).
 • Điền thời gian sạc (đầy đủ) thời lượng ở chế độ FLOAT (s).
 • Điền thới hạn tính phí (đầy đủ) (C).

Phí tiêu chuẩn:

 • Điền sạc (tiêu chuẩn) hiện tại ở chế độ BULK (C/h).
 • Điền điện áp cuối sạc (tiêu chuẩn) cho chế độ BULK (%).
 • Điền dòng sạc cuối (tiêu chuẩn) cho chế độ ABSORBTION (C/h).
 • Điền thời lượng sạc tối đa (tiêu chuẩn) ở chế độ ABSORBTION (h).
 • Điền sạc điện áp (tiêu chuẩn) ở chế độ FLOAT (%).
 • Điền thời lượng sạc (tiêu chuẩn) ở chế độ FLOAT (min).
 • Điền giới hạn phí (tiêu chuẩn) (C).

LCB phụ

Chọn bản đồ kích hoạt LCBs phụ:

 • Điền thời gian độ trễ kích hoạt LCB thứ cấp (s).

Động cơ tốc độ thay đổi

 • Điền phần bù cho bộ điều tốc (%).
 • Chọn chế độ điều chỉnh tốc độ.
 • Điền tốc độ cố định trong quá trình quay (rpm).
 • Điền thời gian cố định tốc độ trễ sau khi quay vòng (s).
 • Điền đường dốc điều chỉnh tốc độ (rpm).
 • Điền độ tăng cho vòng điều chỉnh tốc độ.
 • Điền hệ số tích hợp cho vòng điều chỉnh tốc độ (1/s).

Bảo vệ bộ điều khiển sạc

Bảo vệ máy phát điện

Bảo vệ tần số:

 • Điền ngưỡng tần số tối thiểu (%).
 • Điền độ trễ tần số tối thiểu (s).
 • Điền ngưỡng tần số thấp (%).
 • Điền độ trễ tần số thấp (s).
 • Điền ngưỡng tần số cao (%)
 • Điền độ trễ tần số cao (s).
 • Điền ngưỡng tần số tối đa (%).
 • Điền độ trễ tần số tối đa (s).

Bảo vệ điện áp:

 • Điền độ trễ đối với các biện pháp của máy phát điện (s).
 • Điền ngưỡng điện áp tối thiểu (%).
 • Điền độ trễ điện áp nhỏ nhất (s).
 • Điền ngưỡng điện áp thấp (%).
 • Điền độ trễ điện áp thấp (s).
 • Điền ngưỡng điện áp cao (%).
 • Điền độ trễ điện áp cao (s).
 • Điền ngưỡng điện áp tối đa (%).
 • Điền độ trễ điện áp tối đa (s).

Bảo vệ dòng điện:

 • Điền máy phát điện trễ dòng (%).
 • Điền ngưỡng dòng điện cao của máy phát (%).
 • Điền thời gian máy phát điện trễ dòng cao (s).
 • Điền ngưỡng dòng điện tối đa của máy phát (%).
 • Điền thời gian máy phát điện độ trễ dòng điện tối đa (s).
 • Chọn hành động hiện tại tối đa của máy phát.
 • Điền ngưỡng ngắn mạch của máy phát điện (%).
 • Điền thời gian máy phát điện trễ ngắn mạch (s).
 • Chọn hành động ngắn mạch máy phát điện.
 • Điền ngưỡng dòng điện ngược của máy phát (%).
 • Điền thời gian máy phát điện lùi dòng điện trễ (s).
 • Chọn hành động máy phát điện tác động ngược dòng.

Bảo vệ động cơ

Bảo vệ tốc độ:

 • Điền độ trễ do lỗi lấy từ tính (s).
 • Chọn hành động đối với lỗi lấy từ tính.
 • Điền ngưỡng tốc độ tối đa (tần số) (%).
 • Điền độ trễ tốc độ tối đa (tần số) (s).
 • Điền ngưỡng tốc độ tối đa (pick-up / w) (%).
 • Điên độ trễ tốc độ tối đa (pick-up / w) (s).

Bảo vệ cho chất làm mát:

 • Điền ngưỡng nhiệt độ nước làm mát thấp (°C).
 • Điền độ trễ nhiệt độ nước làm mát thấp (s).
 • Điền ngưỡng nhiệt độ nước làm mát cao (°C).
 • Điền độ trễ nhiệt độ nước làm mát cao (s).
 • Điền ngưỡng nhiệt độ nước làm mát tối đa (°C).
 • Điền độ trễ nhiệt độ nước làm mát tối đa (s).

Bảo vệ dầu:

 • Điền ngưỡng áp suất dầu thấp (bar).
 • Điền độ trễ áp suất dầu thấp (s).
 • Điền ngưỡng áp suất dầu tối thiểu (bar).
 • Điền độ trễ áp suất dầu tối thiểu (s).
 • Điền ngưỡng nhiệt độ dầu cao (°C).
 • Điền độ trễ nhiệt độ dầu cao (s).
 • Điền ngưỡng nhiệt độ dầu tối đa (°C).
 • Điền độ trễ nhiệt độ dầu tối đa (s).

Bảo vệ nhiên liệu:

 • Điền ngưỡng mức nhiên liệu cao (%).
 • Điền độ trễ mức nhiên liệu cao (s).
 • Điền ngưỡng mức nhiên liệu thấp (%).
 • Điền độ trễ mức nhiên liệu thấp (s).
 • Điền ngưỡng mức nhiên liệu tối thiểu (%).
 • Điền độ trễ mức nhiên liệu tối thiểu (s).

Bảo vệ pin:

 • Điền độ trễ đứt đai (s).
 • Chọn hành động bẻ đai.
 • Điền ngưỡng điện áp thấp của pin (%).
 • Điền độ trễ điện áp pin thấp (s).
 • Điền ngưỡng điện áp cao của pin (%).
 • Điền độ trễ điện áp pin cao (s).
 • Điền thời gian sạc pin cho điện áp thấp (min).

Bảo vệ quyền lực:

 • Điền ngưỡng công suất tối đa (%).
 • Điền độ trễ công suất cực đại (s).
 • Chọn hành động công suất tối đa.

Các thông số khác cho động cơ:

 • Điền chậm trễ dừng khẩn cấp (s).
 • Điền khoảng thời gian bảo dưỡng 1 (giờ chạy) (h).
 • Chọn loại hành động để bảo trì 1.
 • Điền khoảng thời gian bảo dưỡng 2 (giờ chạy) (h).
 • Chọn loại hành động để bảo trì 2.
 • Điền khoảng thời gian của các ngày để bảo trì (ngày).

Bảo vệ pin lưu trữ

Bảo vệ nhiệt độ:

 • Điền độ trễ nhiệt độ của pin (°C).
 • Điền ngưỡng nhiệt độ pin tối thiểu (°C).
 • Điền độ trễ nhiệt độ pin tối thiểu (s).
 • Điền ngưỡng nhiệt độ pin thấp (°C).
 • Điền độ trễ nhiệt độ pin thấp (s).
 • Điền ngưỡng nhiệt độ pin cao (°C).
 • Điền độ trễ nhiệt độ pin cao (s).
 • Điền ngưỡng nhiệt độ tối đa của pin (°C).
 • Điền độ trễ nhiệt độ pin tối đa (s).

Bảo vệ điện áp:

 • Điền độ trễ điện áp của acquy (%).
 • Điền ngưỡng điện áp tối thiểu của pin (%).
 • Điền độ trễ điện áp pin tối thiểu (s).
 • Điền ngưỡng điện áp thấp của pin (%).
 • Điền độ trễ điện áp pin thấp (s).
 • Điền ngưỡng điện áp cao của pin (%).
 • Điền độ trễ điện áp pin cao (s).
 • Điền ngưỡng điện áp tối đa của pin (%).
 • Điền độ trễ điện áp pin tối đa (s).

Bảo vệ dòng điện:

 • Điền độ trễ dòng điện của ắc quy (A).
 • Điền ngưỡng dòng pin cao (A).
 • Điền độ trễ dòng pin cao (s).
 • Điền ngưỡng dòng điện tối đa của pin (A).
 • Điền độ trễ dòng pin tối đa (s).
 • Điền ngưỡng ngắn mạch của pin (A).
 • Điền thời gian pin ngắn mạch trễ (s).

Bảo vệ nguồn phụ

Bảo vệ dòng điện:

 • Điền nguồn phụ trợ từ trễ dòng điện (A).
 • Điền ngưỡng dòng phụ trợ cao (A).
 • Điền độ trễ dòng điện nguồn phụ cao (s).
 • Điền ngưỡng dòng phụ trợ tối đa (A).
 • Điền độ trễ dòng điện nguồn phụ tối đa (s).
 • Điền ngưỡng ngắn mạch nguồn phụ (A).
 • Điền nguồn phụ trợ trễ ngắn mạch (s).
 • Điền ngưỡng dòng điện ngược nguồn phụ (A).
 • Điền nguồn phụ trợ trễ dòng ngược (s).

Bảo vệ cho tải

Bảo vệ điện áp:

 • Điền tải điện áp trễ (%).
 • Điền ngưỡng điện áp tải tối thiểu (%).
 • Điền độ trễ điện áp tải tối thiểu (s).
 • Điền ngưỡng điện áp tải thấp (%).
 • Điền độ trễ điện áp tải thấp (s).
 • Điền ngưỡng điện áp tải cao (%).
 • Điền tải cao trễ điện áp (s).
 • Điền ngưỡng điện áp tải tối đa (%).
 • Điền độ trễ điện áp tải tối đa (s).

Bảo vệ dòng điện:

 • Điền tải từ trễ hiện tại (A).
 • Điền ngưỡng dòng tải cao (A).
 • Điền độ trễ dòng tải cao (s).
 • Điền tải tối đa ngưỡng hiện tại (A).
 • Điền độ trễ dòng tải tối đa (s).
 • Điền tải ngưỡng ngắn mạch (A).
 • Điền tải trễ ngắn mạch (s).
 • Điền tải ngược ngưỡng dòng điện (A).
 • Điền tải ngược dòng trễ (s).

Chức năng phụ trợ bộ điều khiển sạc

Kế hoạch

Lập kế hoạch cho bài kiểm tra:

 • Chọn ngày cho phép thử nghiệm.
 • Điền thời gian bắt đầu kiểm tra.
 • Điền thời lượng kiểm tra (min).

Ngày làm việc:

 • Chọn ngày kích hoạt máy phát điện.
 • Điền thời gian bắt đầu cho phép máy phát điện.
 • Điền thời gian máy phát điện kích hoạt thời gian dừng.

Lập kế hoạch bắt đầu từ xa:

 • Chọn ngày bắt đầu từ xa.
 • Điền thời gian bắt đầu để khởi động từ xa.
 • Điền thời gian dừng thời gian để khởi động từ xa.

Chức năng phụ trợ cho động cơ

Bơm nhiên liệu:

 • Chọn chế độ bơm nhiên liệu.
 • Chọn loại cảm biến bơm nhiên liệu.
 • Điền ngưỡng khởi động của bơm nhiên liệu (%).
 • Điền ngưỡng dừng bơm nhiên liệu (%).
 • Điền thời gian kích hoạt bơm nhiên liệu tối đa (s).
 • Điền độ trễ giữa điện từ và bơm nhiên liệu (s).
 • Chọn nguồn điện cho bơm nhiên liệu.

Làm nóng sơ bộ chất làm mát:

 • Điền ngưỡng kích hoạt gia nhiệt nước làm mát (°C).
 • Điền ngưỡng ngừng hoạt động của hệ thống sưởi làm mát (°C).

Tái tạo DPF:

 • Chọn chế độ tái tạo DPF.

Nhật ký lịch sử

Chọn sự kiện để ghi lại.

 • Điền khoảng thời gian ghi nhật ký nhanh tương tự (s).
 • Điền khoảng thời gian ghi chậm tương tự (m).

Thiết bị

Ngày giờ:

 • Chọn bật/ tắt tiết kiệm thời gian ánh sáng ban ngày.
 • Điền độ lệch thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày (1 = 15 phút, 4 = 1 giờ).
 • Điền múi giờ x4 (-47 … + 48) (1 = 15 phút, 4 = 1 giờ).

Trưng bày:

 • Điền thời gian trì hoãn trước khi tắt đèn (s).
 • Chọn quản lý đèn khi động cơ đang chạy.
 • Chọn các tùy chọn cho sơ đồ một dòng.
 • Tùy chọn bàn phím.
 • Chọn mặt nạ để tắt các trang L
 • Chọn mặt nạ để tắt các trang S
 • Chọn mặt nạ để tắt M trang
 • Chọn mặt nạ để tắt các trang E

Còi:

 • Điền thời lượng còi (s).
 • Tiết kiệm năng lượng:
 • Điền ngưỡng điện áp thấp của pin (VDC).
 • Điền độ trễ điện áp pin thấp (s).
 • Điền ngưỡng độ nhạy của gia tốc kế (0 = cao / 127 = thấp).
 • Điền số lượng sự kiện từ gia tốc kế.

Lúc bật nguồn:

 • Chọn chế độ hoạt động khi bật nguồn.

Liên lạc bộ điều khiển sạc

Cổng nối tiếp 1

 • Chọn cách sử dụng cổng nối tiếp (1).
 • Điền địa chỉ Modbus (1).
 • Chọn tốc độ truyền (1).
 • Cài đặt (1).
 • Chọn thứ tự của các thanh ghi Modbus (1).

Cổng nối tiếp 2

 • Chọn cách sử dụng cổng nối tiếp (2).
 • Điền địa chỉ Modbus (2).
 • Chọn tốc độ truyền (2).
 • Cài đặt (2).
 • Chọn thứ tự của các thanh ghi Modbus (2).

USB

 • Điền địa chỉ Modbus (USB).
 • Điền thứ tự của các thanh ghi Modbus (USB).

Modem

 • Chọn loại môđem.
 • Chọn sự kiện để cảnh báo.
 • Điền tên vùng.
 • # 1 Số điện thoại.
 • # 1 Loại số điện thoại.
 • # 2 Số điện thoại.
 • # 2 Loại số điện thoại.
 • # 3 Số điện thoại.
 • # 3 Loại số điện thoại.
 • # 4 Số điện thoại.
 • # 4 Loại số điện thoại.
 • Chọn chế độ quay số.
 • Điền số vòng.
 • Điền số lượng tin nhắn SMS.
 • Điền số lượng cuộc gọi dữ liệu.

Ethernet

 • Điền địa chỉ IP.
 • Điền mặt nạ mạng con.
 • Điền cổng mạng.
 • Điền cổng Modbus / TCP (0 = Modbus / TCP bị tắt).
 • Điền cổng máy chủ NTP (0 = Máy chủ NTP bị vô hiệu hóa).
 • Điền địa chỉ máy chủ NTP (0 = Máy chủ NTP bị vô hiệu hóa).
 • Điền máy chủ DNS chính.
 • Điền máy chủ DNS phụ.
 • Điền cổng máy chủ DHCP (0 = Máy chủ DHCP bị tắt).
 • Điền địa chỉ máy chủ DHCP (0 = Máy chủ DHCP bị vô hiệu hóa).
 • Chọn thứ tự của các thanh ghi Modbus (Ethernet).
 • Chọn bật/ tắt SNMP?
 • Điền địa chỉ người quản lý SNMP
 • Điền cổng thông báo SNMP (TRAP)
 • Chọn sự kiện thông báo SNMP (TRAP)

Si.Mo.Ne

 • Chọn kích hoạt và gửi dữ liệu đến Si.Mo.Ne.
 • Điền máy chủ Si.Mo.Ne chính – địa chỉ IP hoặc tên.
 • Điền cổng máy chủ Si.Mo.Ne chính.
 • Điền máy chủ Si.Mo.Ne phụ – địa chỉ IP hoặc tên.
 • Điền cổng máy chủ Si.Mo.Ne phụ.
 • Điền khoảng thời gian gửi dữ liệu nếu động cơ đang chạy (s).
 • Điền khoảng thời gian gửi dữ liệu nếu động cơ dừng (s).
 • Điền Keep Alive Network – Khoảng thời gian gửi dữ liệu (s).
 • Chọn sự kiện truyền thông.
 • Chọn loại điện áp.

GPS

 • Chọn bật/ tắt mô-đun GPS.
 • Điền tọa độ vĩnh viễn – Vĩ độ (ký hiệu: + = Bắc, – = Nam).
 • Điền tọa độ vĩnh viễn – Kinh độ (ký hiệu: + = Đông, – = Tây).
 • Điền độ nhạy chuyển động để gửi sự kiện (m).
 • Điền thời gian gửi dữ liệu khoảng thời gian để theo dõi (s).

Mạng điện thoại di động

 • Chọn chế độ mạng di động.
 • Chọn danh mục LTE.
 • Điền APN chính (Tên điểm truy cập).
 • Điền tên người dùng chính APN (tùy chọn).
 • Điền mật khẩu chính APN (tùy chọn).
 • Điền APN phụ (Tên điểm truy cập).
 • Điền tên người dùng phụ APN (tùy chọn).
 • Điền mật khẩu phụ APN (tùy chọn).
 • Chọn chế độ kết nối với Mạng GPRS.
 • Chọn kích hoạt Modbus / TCP.
 • Chọn cổng Modbus / TCP.

Can Bus bộ điều khiển sạc

Chọn bộ điều khiển động cơ

Chọn loại động cơ.

 • Chọn mức lệnh Can-Bus.
 • Chọn cảnh báo Can-Bus vô hiệu hóa mặt nạ.
 • Lựa chọn đẳng thời / độ rủ cho ECU.
 • Chọn hành động trên lỗi Can-Bus.
 • Điền tốc độ không tải cho ECU (rpm).
 • Điền thời gian tối đa không có tin nhắn từ động cơ (s).
 • Điền tốc độ ở lệnh 0% (rpm).
 • Điền tốc độ 100% lệnh (rpm).
 • Tùy chọn cho CanBus.
 • Điền ID để truyền trên Can-Bus.

Bộ điều chỉnh điện áp

 • Chọn loại điều chỉnh điện áp (AVR).
 • Chọn mức lệnh cho bộ điều chỉnh điện áp.
 • Điền địa chỉ truyền dẫn cho bộ điều chỉnh điện áp.
 • Điền điện áp tương ứng với 0% (VAC).
 • Điền điện áp tương ứng với 100% (VAC).
 • Điền thời gian chờ liên lạc với (các) AVR (s).
 • Chọn loại xử lý lỗi giao tiếp với AVR.

Lắp đặt trên hệ thống của bộ điều khiển sạc SICES HS315

 • JA: Cổng kết nối RS232.
 • JB: Cổng kết nối USB.
 • JC: Nối đất GND.
 • JD: Cấp nguồn:
 • Chân 1: Nguồn dương.
 • Chân 2: GND.
 • JE: Chân 1-4: Đầu vào kỹ thuật số.
 • JG: Chân 1-4: Đầu đo lường.
 • JH: Chân 1-4: Đầu đo lường.
 • JI: Chân 1-6:  Bộ ngắt mạch.
 • JL: Chân 1-4: Lệnh động cơ.
 • JM: Chân 1-7: Đầu vào analog.
 • JN: Chân 1-8: Các đầu vào kỹ thuật số có thể cấu hình được.

JO:

 • Chân 1-3: RS485 nối tiếp.
 • Chân 4-6: Giao diện ECU CANBUS.
 • JP: Chân 1-3: Đo nhiệt độ pin.
 • JQ: Chân 1-2: Đầu vào Analog 2.
 • JR: Chân 1-2: Đầu ra Analog 1.
 • JS: Cổng kết nối Ethernet.

JT:

 • Chân 1-4: Đầu vào kỹ thuật số 9/12.
 • Chân 5-8: Đầu ra kỹ thuật số 9/12.
 • JU: Chân 1-8: Các biện pháp hiện tại, GPS.

Vận hành bộ điều khiển sạc SICES HS315

Bộ điều khiển HS315 sạc ắc quy hổn hợp nguồn

Sau khi cài đặt thông số và lắp đặt trên máy phát việc tiếp theo là vận hành máy. Việc vận hành là bước cuối cùng đưa vào sử dụng. Các bước vận hành như sau:

 • Kiểm tra nước làm mát động cơ.
 • Kiểm tra dầu bôi trơn động cơ.
 • Bơm đều nhiên liệu cho động cơ.
 • Kiểm tra đầu nối ắc quy.
 • Kiểm tra lượng pin trên hệ thống.
 • Kiểm tra đầu vào máy phát điện và nguồn khác.
 • Bật nguồn bộ điều khiển.

Khởi động bằng tay:

 • Bước 1: Chọn sang chế độ bằng tay.
 • Bước 2: Nhấn Start để khởi động hệ thống.
 • Bước 3: Kiểm tra các thông số hệ thống bằng các nút lên, xuống, trái, phải trên bộ điều khiển.
 • Bước 4: Kiểm tra lượng pin xem đủ cho hệ thống hoạt động không. Nếu đủ thì bật CB tải để hoạt động, nếu không đủ thì bật GCB để cho nguồn máy phát điện sạc pin và cấp nguồn tạm thời cho tải (nếu như nguồn máy phát điện không đủ cung cấp cho tải và sạc pin thì nguồn dự phòng khác sẽ hoạt động chia tải ra).
 • Bước 5: Nếu pin đã đầy thì ngắt GCB để pin cấp nguồn cho tải mà không cần máy phát điện.
 • Bước 6: Nếu muốn dừng máy thì tắt CB tải sau nó nhấn Stop.
 • Bước 7: Tắt nguồn bộ điều khiển.

Khởi động tự động:

 • Bước 1: Chọn sang chế độ Auto.
 • Bước 2: Kiểm tra các thông số hệ thống bằng các nút lên, xuống, trái, phải trên bộ điều khiển.
 • Bước 3: Bật CB tải để hoạt động. Hệ thống sẽ tự tính toán để sử dụng pin và khởi động máy phát điện hoặc nguồn phụ.
 • Bước 4: Nếu muốn dừng máy thì tắt CB tải sau nó nhấn Stop.
 • Bước 5: Tắt nguồn bộ điều khiển.

Ứng dụng của bộ điều khiển sạc HS315

Bộ điều khiển hỗn hợp nguồn HS315 có thể sử dụng song song giữa nhiều nguồn với nhau và có thể vừa sạc pin vừa cung cấp cho tải hoạt động độc lập nên rất thích hợp ứng dụng trên các hệ thống chuyên sử dụng nguồn chính là pin hoặc acquy.  Bộ điều khiển sạc HS315 cung cấp khả năng bảo vệ cho pin hoặc acquy trong quá trình sử dụng và tối ưu hoá thời gian sử dụng pin, acquy trong thời gian hoạt động để tối ưu hoá lượng tài nguyên bỏ ra trong khoảng thời gian hoạt động.

Ứng dụng của bộ hỗn hợp nguồn rất rộng nhưng đặc trưng và ứng dụng nhiều người áp dụng nhất là trong telecom, USP, light tower,…

Hiện TTTT Global chúng tôi đang có Sices HS315 bao gồm cả hướng dẫn sử dụng và tài liệu về sản phẩm. Liên hệ ngay TTTT Global của chúng tôi để tìm hiểu thêm về bộ điều khiển hổn hợp nguồn SICES HS315.


Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết:

Công ty TNHH TTTT Global.

Địa chỉ: Landmark 4, Vinhomes Central Pank, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trang web: https://ttttglobal.com

Điện thoại: 0286 2728334

Email: Info@ttttglobal.com


CHUYÊN MỤC: TÀI LIỆU SICES

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


 

5/5 (2 Reviews)
error: Content is protected !!