Bộ điều khiển Deepsea không còn xa lạ đối với người sử dụng, thương hiệu Anh Quốc này đã có mặt trên toàn thế giới với giá cả và chất lượng rất hợp lý. Đây là một số so sánh về các chức năng bộ điều khiển Deepsea.

Khác nhau về chức năng các bộ điều khiển Deepsea

Tất cả các chức năng bộ điều khiển Deepsea TTTT: DSE4520 MKII, DSE6020 MKII, DSE6120 MKII, DSE7320 MKII đều được liệt kê đầy đủ theo từng chức năng chính gồm các phần:

 • Mô-đun.
 • Kiểm soát.
 • Đầu vào.
 • Đầu ra.
 • Hẹn giờ.
 • Máy phát điện.
 • Hệ thống chính.
 • Động cơ.
 • Thông tin liên lạc.
 • Lập kế hoạch.
 • Báo động bảo trì.
 • Thiết bị đo CAN có thể định cấu hình.
 • Cấu hình thay thế.
 • Mở rộng.
 • Trình độ cao.
Ấn quan tâm Zalo để nhận ưu đãi

Bảng so sánh chức năng bộ điều khiển Deepsea DSE4520 MKII, DSE6020 MKII, DSE6120 MKII, DSE7320 MKII

Bộ điều khiển Deep Sea

DSE 7320 MKII

DSE 4520 MKIIDSE 6020 MKII

DSE 6120 MKII

Chức năng

x

Mô-đun

x

xx

x

Tùy chọn mô-đun

x

xx

x

Sự lựa chọn hỗn hợp

x

x

Bảng điều khiển phía trước có thể định cấu hình

x

Cấu hình hiển thị

x

x

Chuỗi do người dùng xác định

x

x

Nhật ký sự kiện

x

x

x

Đăng nhập vào dữ liệu

x

x

Kiểm soát

x

xx

x

Tùy chọn ECU (ECM)

x

xx

x

Chế độ chờ kép lẫn nhau

x

Cảm biến tải tự động

x

  

 

Kiểm soát ngắt

x

  

 

Kiểm tra đồng bộ hóa

x

  

 

Bật đồng bộ hóa đang hoạt  động

x

  

 

Báo động không đồng bộ hóa

x

  

 

Đầu vào

x

xx

x

Cấu hình đầu vào

x

xx

x

Cấu hình đầu vào tương tự

x

xx

x

Đầu vào kỹ thuật số

x

xx

x

Kết quả đầu ra

x

xx

x

Đầu ra kỹ thuật số

x

xx

x

Đèn LED ảo

x

Hẹn giờ

x

xx

x

Bắt đầu hẹn giờ

x

xx

x

Bộ hẹn giờ tải / dừng

x

xx

x

Bộ hẹn giờ mô-đun

x

xx

x

Bộ điều khiển máy phát điện

x

xx

x

Tùy chọn máy phát điện

x

xx

x

Điện áp máy phát điện

x

xx

x

Tần số máy phát điện

x

xx

x

Máy phát điện hiện tại

x

xx

x

Máy phát điện

x

x

AVR

x

Hệ thống chính

x

xx

x

Tùy chọn chính

x

xx

x

Báo thức chính

x

xx

x

Nguồn hiện tại

x

Động cơ

x

xx

x

Tùy chọn động cơ

x

xx

x

ECU (ECM)

x

x x

x

Áp suất dầu

x

xx

x

Nhiệt độ nước làm mát

x

xx

x

Tùy chọn nhiên liệu

x

xx

x

Cấp độ DEF

x

x

Tùy chọn động cơ xăng

x

x

x

Quay quắt

x

xx

x

Cảm biến tốc độ

x

x

Cài đặt tốc độ

x

xx

x

Pin nhà máy

x

xx

x

Hiển thị biểu tượng động cơ

x

Thông tin liên lạc

x

x

Tùy chọn liên lạc

x

x

Cổng RS232

x

Cổng RS485

x

Bộ điêu khiển màn hình

x

Người lập kế hoạch

x

xx

x

Tùy chọn bộ lập lịch

x

xx

x

Ngân hàng 1

x

x

Ngân hàng 2

x

Báo động bảo trì

x

xx

x

Báo động bảo trì 1

x

x

Báo động bảo trì 2

x

x

Báo động bảo trì 3

x

x

Thiết bị đo CAN có thể định cấu hình

x

x

x

Thiết bị đã nhận

x

x

x

Thiết bị đo được truyền

x

x

x

Cấu hình thay thế

x

xx

x

Tùy chọn cấu hình thay thế

x

xx

x

Cấu hình 1

x

xGenerator

x

Cấu hình 2

x

xMains

Cấu hình 3

x

x

Engine

Cấu hình 4

x

Cấu hình 5

x

Mở rộng

x

x

2130 Mô-đun đầu vào

x

x

2131 Mô-đun đầu vào

x

x

2133 Mô-đun đầu vào

x

x

2152 Mô-đun đầu ra

x

x

2157 Mô-đun chuyển tiếp

x

x

Mô-đun hiển thị 2510/2520 MKII

x

2548 Mô-đun Annunciator

x

x

Bộ sạc bình ắc quy

x

x

Trình độ cao

x

x

x

Tùy chọn nâng cao

x

x

PLC

x

x

Các trang Gencomm có thể định cấu hình

x

x

Tham khảo: Hướng dẫn cài đặt DSE7320

Tham khảo: Deepsea 4520


So sánh thông số kỹ thuật của Deepsea DSE4520 MKII, DSE6020 MKII, DSE6120 MKII, DSE7320 MKII

Mô-đun

 • Tuỳ chọn mô-đun.
 • Sự lựa chọn hỗn hợp.
 • Bảng điều khiển phía trước có thể định cấu hình (chỉ có ở DSE7320 MKII).
 • Cấu hình hiển thị (chỉ có ở DSE6120 và 7320 MKII).
 • Chuỗi do người dùng xác định (chỉ có ở DSE6120 và 7320 MKII).
 • Nhật ký sự kiện (chỉ có ở Deepsea 6020,6120 và 7320 MKII).
 • Đăng nhập vào dữ liệu (chỉ có ở DSE6120 và 7320 MKII).

Kiểm soát

 • Tuỳ chọn ECU (ECM).
 • Chế độ chờ kép lẫn nhau (chỉ có ở DSE7320 MKII).
 • Cảm biến tải tự động (chỉ có ở Deepsea 7320 MKII).
 • Kiểm soát ngắt (chỉ có ở DSE7320 MKII).
 • Kiểm tra đồng bộ hóa (chỉ có ở DSE7320 MKII).
 • Bật đồng bộ hóa đang hoạt động (chỉ có ở DSE7320 MKII).
 • Báo động không đồng bộ hóa (chỉ có ở DSE7320 MKII).

Đầu vào

 • Cấu hình đầu vào.
 • Cấu hình đầu vào tương tự.
 • Đầu vào kỹ thuật số.

Đầu ra

 • Đầu ra kỹ thuật số.
 • Đèn LED ảo (chỉ có ở DSE7320 MKII).

Hẹn giờ

 • Bắt đầu hẹn giờ.
 • Bộ hẹn giờ tải/ dừng.
 • Bộ hẹn giờ mô-đun.

Máy phát điện

 • Tuỳ chọn máy phát điện.
 • Điện áp máy phát điện.
 • Tấn số máy phát điện.
 • Máy phát điện hiện tại.
 • Máy phát điện (chỉ có ở Deepsea 6120 và 7320 MKII).
 • AVR (chỉ có ở DSE7320 MKII).

Hệ thống chính

 • Tuỳ chọn chính.
 • Báo thức chính.
 • Nguồn hiện tại (chỉ có ở DSE7320 MKII).

Động cơ

 • Tuỳ chọn động cơ
 • ECU (ECM).
 • Áp suất dầu.
 • Nhiệt độ nước làm mát.
 • Tuỳ chọn nhiên liệu.
 • Cấp độ DEF (chỉ có ở DSE6120 và 7320 MKII).
 • Tuỳ chọn động cơ xăng.
 • Quay quắt.
 • Cảm biến tốc độ (chỉ có ở DSE6120 và 7320 MKII).
 • Cài đặt tốc độ.
 • Pin nhà máy.
 • Hiển thị biểu tượng động cơ. (chỉ có ở DSE7320 MKII).

Thông tin liên lạc (chỉ có ở DSE6120 và 7320 MKII).

 • Tuỳ chọn liên lạc (chỉ có ở DSE6120 và 7320 MKII).
 • Cổng RS232 (chỉ có ở DSE7320 MKII).
 • Cổng RS485 (chỉ có ở DSE7320 MKII).
 • Bộ điều khiển màn hình (chỉ có ở DSE7320 MKII).

Lập kế hoạch

 • Tuỳ chọn bộ lập lịch.
 • Ngân hàng 1 (chỉ có ở DSE6120 và 7320 MKII).
 • Ngân hàng 2 (chỉ có ở DSE7320 MKII).

Báo động bảo trì

 • Báo động bảo trì 1 (chỉ có ở DSE6120 và 7320 MKII).
 • Báo động bảo trì 2 (chỉ có ở DSE6120 và 7320 MKII).
 • Báo động bảo trì 3 (chỉ có ở DSE6120 và 7320 MKII).

Thiết bị đo CAN có thể định cấu hình (Không có ở DSE6020 MKII)

 • Thiết bị đã nhận (Không có ở DSE6020 MKII).
 • Thiết bị đo được truyền (Không có ở DSE6020 MKII).

Cấu hình thay thế

 • Tuỳ chọn cấu hình thay thế.
 • Cấu hình 1.
 • Cấu hình 2.
 • Cấu hình 3.
 • Cấu hình 4 (chỉ có ở DSE7320 MKII).
 • Cấu hình 5 (chỉ có ở DSE7320 MKII).

Mở rộng (chỉ có ở DSE6120 và 7320 MKII)

 • 2130 Mô-đun đầu vào (chỉ có ở DSE6120 và 7320 MKII).
 • 2131 Mô-đun đầu vào (chỉ có ở DSE6120 và 7320 MKII).
 • 2133 Mô-đun đầu vào (chỉ có ở DSE6120 và 7320 MKII).
 • 2152 Mô-đun đầu ra (chỉ có ở DSE6120 và 7320 MKII).
 • 2157 Mô-đun chuyển tiếp (chỉ có ở DSE6120 và 7320 MKII).
 • Mô-đun hiển thị 2510/2520 MKII (chỉ có ở DSE7320 MKII).
 • 2548 Mô-đun Annunciator (chỉ có ở DSE6120 và 7320 MKII).
 • Bộ sạc pin (chỉ có ở DSE6120 và 7320 MKII).

Trình độ cao (Không có ở DSE6020 MKII)

 • Tuỳ chọn nâng cao (chỉ có ở DSE6120 và 7320 MKII).
 • PLC (chỉ có ở DSE6120 và 7320 MKII).
 • Các trang Gencomm có thể định hình (chỉ có ở DSE6120 và 7320 MKII).

Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết báo giá bộ điều khiển máy phát điệnchức năng bộ điều khiển deepsea :

Công ty TNHH TTTT Global.

Địa chỉ: Landmark 4, Vinhomes Central Pank, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Website: https://ttttglobal.com/

Điện thoại: 0286 2728334

Email: Info@ttttglobal.com


CHUYÊN MỤC: TÀI LIỆU DEEPSEA

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


 

5/5 (2 Reviews)
error: Content is protected !!