• Brand: Volvo Penta
  • Thời gian bảo hành: ít nhất 6 tháng
  • Chứng từ nhập khẩu: CO,CQ,Packing list
  • Chứng nhận đại diện ủy quyền:
Zalo 0932764606 Messenger
Please share, If its useful !!!
error: Content is protected !!