THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ HÒA ĐỒNG BỘ DEEPSEA DSE 8610MKII MANUAL